Case Helen: Modernit tiedonhallintamenetelmät ERP-järjestelmän käytön tueksi

Helen on laajentanut ERP-järjestelmän käyttöä muun muassa Helenin kunnossapito- ja varastotoimintoihin.

Projektin aikana suoritetut datakonversiot tehtiin Aveson konsulttien toimesta hyödyntäen Aveso Data Quality Tool -järjestelmää. Projektin laajuus oli mittava, sillä Helenillä on kunnossapidon laitepaikkoja noin neljäsataatuhatta. Kaikki datakonversiot ja koko ETL-prosessi toteutettiin Aveson järjestelmällä.

ERP laajennuksen jälkeen Helen otti käyttöön Aveso DataHub portaalin, jolla kerätään ja ylläpidetään ERP:n master dataa. Käsiteltävä tieto mallinnettiin vastaamaan tarkasti sitä osaa ERP:n tietoja, joita Helen käyttää. Työkalun avulla ylläpitoprosessi saadaan läpinäkyväksi ja hallituksi prosessiksi myös ulkopuolisten tiedontoimittajien osalta. Järjestelmää käytetään prosessin laite-, nimike- ja toimittajatietojen hallintaan.

”Aveson järjestelmän ja konsulttituen avulla saimme huomattavasti enemmän aikaa datan laadun parantamiseen ja testaamiseen. Koko datamigraatioprosessi oli käytännössä automatisoitu. Tiedonkeruuprosessimme on Aveson työkalun avulla saatu hallittavaksi, läpinäkyväksi ja sujuvaksi. Olemme erittäin tyytyväisiä Aveson palveluihin ja tiedonhallintamenetelmiin.”

-Toivo Pulkkinen, DI, Helen Oy

Helen on yksi Suomen suurimmista sähköä ja uusia energiaratkaisuja tarjoavista yrityksistä, joka myy sähköä noin 400 000 asiakkaalle Suomessa. Helenin kaukolämmöllä lämmitetään yli 90 prosenttia Helsingistä.