Ennusteet vuodelle 2022: valmistava teollisuus 

Alkuperäinen julkaisu 25.1.2022 IFS:n blogimediassa. Kirjoittaja IFS:n Andrew Burton.

Jatkuvaa epävarmuutta, tietoturvaa ja puutteita… 

Vuoden 2020 COVID-19-pandemian aiheuttaman turbulenssin jälkeen – joka ravisteli valmistavaa teollisuutta ja paljasti monia sen haavoittuvuuksia – 2021 ei ollut vuosi, jota monet olivat toivoneet. Vaikka paljon odotettu ja laaja rokotteiden levittäminen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa johti rajoitusten lieventämiseen ja tuotannon elpymiseen, jopa optimistillakin oli huoli jatkuvista riskeistä, uusista toimintaa häiritsevistä tapahtumista ja niiden mahdollisesta heijastusvaikutuksesta. 

Vuoden 2021 aikana näimme tapahtumia, jotka johtivat todelliseen toimitusketjujen kriisiin. Vuonna 2021 näimme tuotepulaa, kustannuspaineita ja nousevan inflaation, joka aiheutti hyödykkeiden hintojen kasvun. Valmistajat ovat joutuneet tarkistamaan hankintastrategioitaan ja lisäämään varastojaan, jotta vastaavat puutteet eivät jatkossa toistu. Tähän lisättiin vielä COVID-muunnelmien riskit, kyberhyökkäykset, ympäristöhaasteet, korkeammat verokannat, jyrkästi kohoavat energiahinnat, henkilöstöpula ja tietysti pyrkimykset toipua ja saada kiinni pandemian aikana kärsityt tappiot. 

Pandemian nopeuden, syvyyden ja leveyden vuoksi valmistajien oli sopeuduttava nopeasti ja löydettävä uusia toimintatapoja selviytyäkseen. Vastapainona kaikesta tästä huomattiin, että äkillinen muutos oli mahdollista ja vanhat toimintatavat eivät enää kestäneet. Yksi suurimmista toiminnallisista muutoksista oli siirtyminen kotoa työskentelemiseen, mikä toi mukanaan järjestelmän haavoittuvuuden. Organisaatioiden oli päivitettävä ja nostettava kyberturvallisuuden tasoa useammin pysyäkseen mukana uhkien tahdissa. Mutta liiketoimintaprosessien siirtäminen ”virtuaaliseen” ympäristöön on myös avannut mahdollisuuksia: pilvessä valmistajat ovat kyenneet yhdistämään enemmän sovelluksiaan ja järjestelmiään yhdistäen toimintojen välistä dataa ja siten eliminoineet toimintasiiloja.

Katse kohti tulevaan – miltä näyttää vuosi 2022 valmistavan teollisuuden kannalta? 

Kuusi ennustusta valmistavan teollisuuden yrityksille vuodelle 2022:

1. 65 % valmistavista yrityksistä siirtyy yhteen kokonaisratkaisuun.

Ohjelmistot ja sovellukset kehittyvät ja paranevat nopeasti – muutoksen nopeuden kasvaessa haitallisten hyökkäysten uhka kasvaa ja tästä syystä organisaatioiden tulee jatkuvasti ylläpitää ja päivittää tietoturvaansa. Luonnollisesti valmistajat haluavat järjestelmältään uusimmat ominaisuudet ja parannukset pysyäkseen kilpailukykyisinä, mutta koska liiketoiminnan pyörittämiseen liittyy niin monia ohjelmistoalustoja, tämä on monimutkaista, työvoimaa vaativaa ja kallista, mikä vaikeuttaa omaan toimintaan sopivimpien liiketoimintajärjestelmien löytämistä. Valmistajien tulisi etsiä palveluntarjoajia ja kumppaneita, jotka voivat tarjota ratkaisun kaikkiin liiketoimintaprosesseihinsa yhdestä paikasta niin, että ydintuotteessa on upotettuna tietoturvapäivitykset ja innovaatiot. Kaikki järjestelmän käyttäjät yhdessä tietokannassa yksinkertaistaa käyttöoikeuksien hallintaa. Parannettu järjestelmätietoturva on yksi pilvipalvelun tärkeimmistä eduista. 

2. 40 % valmistavista yrityksistä kytkeytyy tuotantokoneisiin ja kriittisiin järjestelmiin. 

Valmistajat tietävät, että heidän tuotantokoneensa ja -järjestelmänsä tuottavat valtavia määriä tietoa. Mutta ”yhden totuuden lähteen” luominen, jotta he voivat käyttää, tulkita ja tehdä tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä, on edelleen suuri haaste. Työskentely ratkaisuntarjoajien kanssa, jotka voivat auttaa yhdistämään erilaiset järjestelmät, on avainasemassa. Ensi vuonna useammat valmistajat yhdistävät valmistuskoneet ja liitetyt työkalut liiketoimintajärjestelmiinsä, jotta he voivat analysoida dataa yritysratkaisuissaan. Tämä antaa yrityksille pääsyn konetietoihin, joita he eivät aiemmin nähneet. Robottitilausten kasvu 67 % vuoden 2021 toisella neljänneksellä on osoitus siitä, että liitettävyys tuotantokoneisiin on valmistajien asialistalla. 

3. 50 % valmistavista yrityksistä siirtyy pois ”juuri ajoissa” periaatteesta pysyäkseen ketterinä. 

Toimitusketjut ovat ottaneet osumaa pahasti, ja kriittisiin yhdestä lähteestä hankittuihin raaka-aineisiin luottaneet valmistajat ovat joutuneet muuttamaan liiketoimintamallejaan selviytyäkseen ja jatkaakseen toimintaansa. Jos he työskentelevät ”Just in Time” (JIT) -periaatteella, heidän on harkittava varaston kriittisten komponenttien puskurointia kattamaan epäsäännöllisen tarjonnan. Tämä on tehtävä varovasti, koska puskurin koon on vaihdettava ennusteen ja kysynnän mukaan, jotta kassavirtavaikutus minimoidaan silloin, kun marginaalit ovat tiukat. Turvavarastojen käyttö ja tilauspisteiden suunnittelu eivät ole nyt riittävän joustavia selviytymään, joten valmistajat tarvitsevat kehittyneempiä laskelmia, jotka perustuvat ennustettuun kysyntään ja todistettuun kapasiteettiin. Valmistajien on tarkasteltava toimitusketjujaan, jotta ne olisivat kestävämpiä kaikilla käytettävissään olevilla työkaluilla.

4. 80 % valmistavista yrityksistä vähentää riippuvuuttaan pitkän matkan konttikuljetuksiin.

Aiemmin nopea, tehokas, luotettava ja halpa kuljetusverkosto (joka vastasi 90 % maailmanlaajuisesta kaupasta, joista 70 % on konttikuljetuksia) ajautui kurssiltaan vuonna 2021. Tämä johti ns. ”konttikriisiin”, joka nosti rahtihinnat ennätyskorkeaksi ja sai jotkut viejät nostamaan hintoja tai yksinkertaisesti peruuttamaan toimitukset kokonaan. Vuonna 2022 valmistajat etsivät suurempaa monimuotoisuutta ja joustavuutta toimittajakumppanuuksiin ja myös mistä ja miten he hankkivat materiaalit, tavarat ja palvelut. Elintarvikkeiden ja juomien valmistajat keskittyvät luomaan vahvempia suhteita paikallisten toimittajien kanssa. Teknologialla ja automaatiolla on myös suuri rooli. Joissakin tapauksissa lisäävä valmistus (AM) auttaa saavuttamaan riippumattomuuden Kiinasta ja siten pitkän matkan konttikuljetuksen. Pandemian aikana AM on jo alkanut täyttää joitakin toimitusketjun aukkoja maailmanlaajuisesti. Itse asiassa se, että 3D-tulostimet voivat siirtyä yhden komponentin tai tuotteen valmistamisesta täysin erilaiseen tuotantoon, valmistajien on helppo puuttua ainakin osaan toimitusketjunsa pullonkauloista. Mutta laitteisto- ja materiaali-innovaatiot ovat ohittaneet ohjelmistokehityksen, joten ohjelmistoilla on kiinni otettavaa, jotta ne houkuttelisivat laajempaa kirjoa valmistajista. Pohjimmiltaan näemme siirtymisen toimitusketjujen lyhentämiseen konttikriisin torjumiseksi.

5. 60 % valmistavista yrityksistä asettaa hiilijalanjäljen pienentämisen etusijalle osana kestävän kehityksen toimia ja nopeuttaa raportointikykyään.

Vuodesta 2022 tulee hiilidioksidipäästöjen vähentämisen vuosi, ja kestävä kehitys kasvattaa kiireellisyyttään. Sääntelyistä koituvat paineet, asiakkaiden vaatimukset, sijoittajat ja muut sidosryhmät ovat nostaneet kestävän kehityksen liiketoiminnan prioriteettilistan kärkeen ja tehneet siitä jatkuvan tärkeän toimintaperiaatteen. Hallitukset ja finanssiyhteisö tekevät merkittäviä investointeja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Esimerkiksi Euroopan komissio on asettanut nettonollapäästötavoitteen vuoteen 2050 mennessä, mikä asettaa yrityksille laillisesti sitovia paineita pienentää hiilijalanjälkeään. 

Näiden vaatimusten täyttämiseksi tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Mitä tämä tarkoittaa? Valmistajat tarvitsevat pääsyn tarkempiin, yksityiskohtaisempiin ja oikea-aikaisiin tietoihin, jotka eivät koske vain organisaatiotason päästöjä, vaan myös valmistusprosesseihin, raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksiin sekä tuotteiden käyttöön ja hävittämiseen liittyviin päästöihin niiden tullessa käyttöikänsä päähän. 

Mahdollisuus raportoida yksityiskohtaisista tiedoista on osa liiketoimintaa jatkossakin, ja teknologia on avainasemassa näiden tietojen keräämisessä, luetteloinnissa ja jakamisessa arvoketjussa. Jotkut valmistajat käyttävät jo nykyään IoT:n, Big Datan ja tekoälyn kaltaisia teknologioita, mutta teknologiat kehittyvät valtavalla nopeudella, ja voimme odottaa lisää potentiaalia kestävyysongelmien ratkaisemisessa tulevaisuudessa. 

Yksi asia on varma, kestävyys edellyttää mitattavuutta sekä alku- että loppupäässä, ja valmistajien on hyödynnettävä teknologiaa strategisesti, jotta ne eivät ainoastaan edistä päästä päähän -tietojen läpinäkyvyyttä, vaan myös raportoivat siitä tarvittaessa.

6. 70 % valmistavista yrityksistä palaa hallitsemaan ennusteitaan vuosien 2020 ja 2021 dataan perustuen ja lisää joustavuuttaan.

Jotkut valmistajat ajattelevat, että vuosien 2020 ja 2021 tiedot ovat liian vääristyneitä, jotta niistä olisi paljon hyötyä vuonna 2022. Jos liiketoiminta oli vaikeuksissa tuona aikana, he saattavat harkita tietojen huomiotta jättämistä ja väittävät, että se oli yksinkertaisesti liian ”satunnaista”. Päinvastoin, jos he näkivät tilausten nousevan pilviin (kuten ruokien ja juomien osalta), he voivat jättää huomioimatta epätavalliset datamallit, jotta he eivät tuota liian optimistisia ja siksi epäluotettavia ennusteita tuleville 18–24 kuukaudelle. Molemmat toimintatavat olisivat virhe. Aiemmat toimitusketjujen häiriöt, kuten vuoden 2011 tulvat Thaimaassa, olivat paljon paikallisempia, kestivät suhteellisen lyhyen ajan ja vaikuttivat enimmäkseen tarjontaan, ei kysyntään. COVID-19 on kuitenkin ollut todella globaali tapahtuma, joka on vaikuttanut niin kysyntään kuin tarjontaan. Valmistajilla on vielä mahdollisuus ottaa oppia kahden viime vuoden kokemuksistaan – pandemia ei ole suinkaan ohi, ja seuraava häiritsevä tapahtuma voi olla yhtä arvaamaton ja äkillinen.

Miten saada vuoden 2020/2021 datasta kaikki irti:

  1. Tee ero kausiluonteisten ja ulkoisten tapahtumien välillä (mukaan lukien COVID-19-pandemian kertaluonteiset vaikutukset). Vaikka historiallisten tietojen puhdistaminen on välttämätöntä ennusteiden tarkkuuden parantamiseksi, varmista, että säilytät pandemiaan liittyvät tiedot, sillä siitä on hyötyä tulevaisuudessa, kun vastaava häiriö iskee toimitusketjussasi. 
  1. Käytä kontekstia, ”mitä jos” -skenaarioita, vertailukelpoisten tapahtumien analysointia ja simulaatioita kvantifioidaksesi mahdollisen tapahtuman todennäköistä vaikutusta yrityksen tuloihin ja yleiseen suorituskykyyn sekä laajempaan toimitusketjuun. 
  1. Keskity liiketoimintavaikutuksiin (eri alueilla, kanavissa ja asiakasprofiileissa) itse tapahtuman sijaan. 
  1. Käytä koneoppimista parantaaksesi ennusteiden tarkkuutta, minimoidaksesi inhimilliset virheet ja jätä aluksi huomiotta epäolennainen data.

Yhteenveto:

Nykypäivän valmistajat tulevat kohtaamaan myös tulevaisuudessa erilaisia häiriöitä. Silti voidaan olla optimistisia tulevaisuuden suhteen, kun 2021 teollisuus päätti vuotensa huomattavasti vahvemmassa asemassa verrattuna vuoden 2020 alkuun, jolloin myllerrys alkoi. Teollisuuden digitaalinen transformaatio ja tiedon yhdistäminen kiihtyy edelleen, mutta teknologiainvestoinnit eivät toimi vain kriisinavigointivälineinä. Niillä on tärkeä rooli auttaessaan organisaatioita pysymään kestävinä, muuttumaan ketterämmiksi, reagoimaan nopeasti markkinavoimiin ja omaksumaan uusia mahdollisuuksia.