Esittelyssä Aveson IFS ERP -konsultti ja projektipäällikkö Toni 

Aveson Tonilla on laaja kokemus erilaisista työtehtävistä sekä liiketoiminnan että IT:n organisaatioissa. Tonin työura alkoi ilmailualalla ERP-käyttöönottoprojektissa, josta ura on kulkenut monipuolisten työtehtävien kautta Avesolle toiminnanohjaukseen liittyvään konsultointiin ja projektinhallintaan toimitusprojekteissa. Haastattelimme Avesolla kolme vuotta konsulttina toiminutta Tonia.

Lentotekniikan diplomi-insinööri Toni aloitti työuransa ilmailualan yrityksessä ERP-käyttöönottoprojektissa, joka antoi hyvät eväät uralle ja ammatilliselle kehitykselle.  Ilmailualalta Toni kerrytti kattavan kokemuksen erilaisista ja monipuolisista rooleista tiimin esimiehenä, organisaation johtoryhmässä, projektipäällikkönä, prosessikehityksessä, IT-pääkäyttäjänä sekä -kehityspäällikkönä.

”Olin ilmailualalla, lentotoiminnan operatiivisessa yksikössä, johon kuului erittäin mielenkiintoiset päätöksentekoprosessit sekä verkoston ja poikkeustilanteiden hallintaan käytetyt IT-järjestelmät. Ennen tätä olin lentomoottoreiden ja laskutelineiden korjaamopalveluita tuottavassa yksikössä, joka oli vastaavasti teollinen toimintaympäristö. Ilmailualan työkokemus on ollut erittäin opettavaista ja monipuolinen työtausta on tukenut myös konsultointia.” 

Helsingistä kotoisin oleva ja Espoossa asuvan Tonin vapaa-aika kuluu enimmäkseen lasten kanssa puuhaillessa, urheillessa ja ulkoilun parissa. Perheestä löytyy myös puuvene, joka on ollut Tonille mieleinen harrastus, koska siinä yhdistyvät käsityöt ja matkustus. Olen aina tykännyt matkustamisesta ja sitä on tullut tehtyä paljon. Toni on vaihtanut tavoitteellisemman urheilun kevyempään harrastamiseen; pääasiallisesti ympäri vuoden kalisteniikkaa (eng. calisthenics) eli kehonpainoharjoittelua ja talvisin laskettelua. 

”Tykkään kehonpainoharjoittelusta, koska se on monipuolista ja kehittävää ja sitä voi tehdä melkein missä ympäristössä tahansa. Urheilen pääasiassa, jotta olisin fyysisesti hyvässä kunnossa ja psyykkisesti hyvä olo. Olen aina tykännyt matkustamisesta. Korona-aika on tosin muuttanut matkustamisen luonnetta hieman. Ennen tuli tehtyä kaukomatkoja, mutta nykyään matkustetaan enemmän Suomessa.”

Avesolle Toni siirtyi vuonna 2019, kun oli aika siirtyä uusien haasteiden pariin melkein 15 ilmailualalla vietetyn vuoden jälkeen.

”Osa työntekijöistä oli minulle ennestään tuttuja ja Aveson konsultoinnin kasvustrategia sai minut kiinnostumaan työtehtävistä. Olin saanut silloisen projektini päätökseen ja saavuttanut tavoitteeni, joten oli myös luontevaa miettiä uusia tuulia työuralla. IFS ERP-järjestelmä oli minulle ennestään tuttu, mutta toimialaosaamisessa näin potentiaalia työuran kannalta arvokkaalle uuden oppimiselle.” 

Avesolla ERP-konsulttina ja projektipäällikkönä IFS-projekteissa toimiva Toni kiinnostuikin mahdollisuudesta oppia syvällisemmin muita toimialoja ja tavata laajoissa ERP-projekteissa uusia ihmisiä sekä luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita. 

”Avesolle siirtymisen jälkeen olen päässyt tutustumaan itselleni uusiin toimialoihin, joista minulla ei ollut aiempaa kokemusta, kuten prosessiteollisuus ja energiateollisuus. ERP-projektit ovat monesti laajoja ja pitkäkestoisia, joten työssä tapaa myös paljon uusia ihmisiä asiakasorganisaatioista, joka antaa hyvät mahdollisuudet luoda uusia asiakassuhteita. Myös Aveso yrityksenä kiinnosti minua, koska hierarkia on matala ja työmuotona on itseohjautuva tiimityöskentely.” 

Tonin omien sanojen mukaan hän on erittäin tyytyväinen siirtymisestä Avesolle ja on viihtynyt työssä hyvin. Avesolla Tonia motivoi parhaiten käyttöönottoprojektit, joissa yhteiseen tavoitteeseen ja käyttöönottoon pääseminen luo onnistumisen tunteita. 

”ERP- ja IT-järjestelmien käyttöönotot ovat erityisiä tilanteita ja nautin niistä suunnattoman paljon. Työuraani mahtuu useita käyttöönottoja, isompia ja pienempiä. Käyttöönottoihin liittyy uusien IT-järjestelmien aktivointi, integraatiot sekä uudet liiketoimintaprosessit. Käyttöönotot ovat aina erittäin kiehtovia vaiheita projekteissa, joihin valmistaudutaan huolella ja eri skenaariot sekä riskit huomioidaan. Käyttöönottoon mentäessä koko keho on virittäytynyt ja onnistuneen projektin jälkeen koettu tunne on erittäin hieno.”