Neljä tapaa digitalisoida ja parantaa liiketoiminnan tehokkuutta energia-alalla

Julkaistu ensimmäisen kerran blog.ifs.com. Kirjoittaja IFS.

Monet energia-alan yritykset pyrkivät vähentämään riippuvuuttaan öljy- ja kaasutuloista ja tavoittelevat toiminnassaan jopa hiilineutraalisuutta. Tämä edellyttää, että he omaksuvat ketterän ajattelutavan ja varmistavat, että yrityksen ohjelmistoratkaisut ovat joustavia ja tukevat näitä uusia liiketoimintamalleja ja toimintatapoja. 

Alan muuttuessa on entistä tärkeämpää saada toimialakeskeinen yritysohjelmistoratkaisu (ERP), joka on kehitetty auttamaan yritystäsi toimimaan tehokkaammin – eikä rajoittamaan kehitystäsi. Olemme nähneet, että energia-alan operaattorit ja omistajat keskittyvät seuraaviin tapoihin tehokkaampien prosessien luomiseksi, palvelutulojen lisäämiseksi ja viime kädessä seisonta-aikojen vähentämiseksi:

Kustannusten alentaminen ja resurssien käyttöajan turvaaminen sisäänrakennetulla toimitusketjun hallinnalla 

Omaisuuserät on pidettävä toiminnassa, jotta voidaan maksimoida tuotot ja tulot samalla, kun säilytetään luokkansa parhaat turvallisuus- ja ympäristönhallintastandardit. Laitteiden ja varaosien toimitus on myös kriittinen toiminto kaikille omaisuutta omistaville yrityksille, erityisesti monimutkaisissa offshore -ympäristöissä. 

Näiden tilanteiden ratkaisemiseksi on välttämätöntä käyttää ERP-järjestelmää, jossa on toiminnot varaosien hallinnalle ja laitteiden korjaustoiminnoille. Ohjelmiston on myös virtaviivaistettava logistiikkaa kuljetuskustannusten ja suunniteltujen/suunnittelemattomien seisonta-aikojen vähentämiseksi. 

Edistynyt taloushallinto 

Yhteishankkeet (JVs) ovat energiateollisuudelle välttämättömiä tehtyjen investointien luonteen, monimutkaisuuden ja koon vuoksi. Yhteishankkeet ovat yleisin liiketoimintajärjestely energia -alan toimijoille, kuten öljy- ja kaasuyrityksille tai etsintä-, arviointi-, kehitys- ja tuotantotoiminnan harjoittajille. Yhteishankkeet parantavat rahoituksen saatavuutta pääomavaltaisissa toiminnoissa, mutta voivat myös vähentää riskejä ja auttaa kehittämään sekä jakamaan näkemystä, osaamista ja asiantuntemusta. 

Lisäksi yrityksen talousjohtaja ja rahoitusorganisaatio tarvitsevat kattavan ja nykyaikaisen taloudenhallintapaketin, johon on sisällytetty operatiivisia toimintoja. Talousjärjestelmässä tarvittavia operatiivisia toimintoja ovat mm. projektinhallinta, omaisuudenhallinta ja toimitusketju, jotka takaavat läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden. 

Yhteistyön lisääminen koko arvoketjussa 

Yhteistyö arvoketjun kaikilla osa-alueilla on yhä tärkeämpää menestyksen kannalta, jotta tavarantoimittajat ja urakoitsijat voivat pienentää ja hallita kustannuksia tehokkaasti tarjotakseen molemminpuolisia jaettuja etuja kaikille osapuolille. Alihankkijat ovat myös keskeisiä menestyksekkäälle toimitukselle koko arvoketjun läpi. Myös  sopimusprosessista on tulossa yhä kriittisempi vaihe offshore -toimintojen hallinnassa. 

Haasteena ovat siilojen hajottaminen sekä näkyvyyden ja jäljitettävyyden parantaminen, kun operaattorit upottavat toimittajia yhä enemmän arvoketjuun. Yhteistyöjärjestelmä on välttämätön tarvittavan valvonnan aikaansaamiseksi ja siten avoimen arvoketjun ylläpitämiseksi toimittajien kanssa työskenneltäessä. Voit voittaa nämä haasteet ratkaisujen avulla, jotka sisältävät alihankintasopimusten hallinnan sekä verkkopohjaiset yhteistyöportaalit. 

Ylläpito- ja käyttökustannuksien pienentäminen 

Energia-alalla, jossa seisonta-ajat vaikuttavat suoraan tulokseen, omaisuuden pitkäaikainen hallinta ja ylläpito on kriittistä. Jokainen operaattori, joka suorittaa palveluita, päivityksiä tai elinkaaripidennyksiä omaisuudelle, tarvitsee liiketoimintasovelluksen, joka täyttää tiukat laatuvaatimukset ja -tarpeet.Tämä voidaan saavuttaa keskittymällä tiukasti omaisuuden ja palvelujenhallinnan huippuosaamiseen. 

Näiden vaatimusten täyttämiseksi IFS tarjoaa ratkaisun sekä omistajille että energia-alan toimijoille. IFS Cloud:ssa pääset käsiksi kaikkiin IFS:n ratkaisuihin ja ominaisuuksiin yhdestä samasta tuotteesta. Se toimitetaan avoimella alustalla, joka mahdollistaa innovatiivisten sovelluspalvelujen saumattoman hyödyntämisen. IFS Cloudin avulla voit hallita palveluasi ja toimintojasi helposti integroidulla projektinhallinnalla, materiaalinhallinnalla/logistiikalla, huoltosuunnittelulla, työ-/palvelutilausten hallinnalla, resurssien jakamisella, asiakirjojen hallinnalla, rahoituksella, liiketoimintatiedoilla ja HSEQ:lla.

IFS:n keskittyminen vastuullisuuteen on vahvasti keskiössä energiayhtiöiden toiminnan parantamisessa, jotta ne voivat saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteensa ja sitoumuksensa. IFS on myös sitoutunut tukemaan koko teollisuutta laajasti kannustaakseen vastuuseen ympäristöstämme koko energia-arvoketjussa.

Haluatko kuulla lisää? Ota meihin yhteyttä.

Tutustu lisää Aveson IFS ERP -palveluihin.

Tutustu lisää IFS:n.