Project Based Manufacturing

Tuotekehitysprojekti, protovalmistus, sarjatuotanto ja huoltopalvelut = yksi integroitu järjestelmä.

Suomen teollisten investointihyödykkeiden vienti on jo vuosikymmeniä perustunut paljolti projektiliiketoimintaan. Esimerkiksi erikoisnostureiden ja paperikoneiden suunnittelussa, valmistuksessa ja toimituksessa projektinhallinnan menetelmät ja IT-ratkaisut ovat olleet tärkeässä roolissa. En löytänyt yhtäkkiä mitään tilastoa tälle, mutta ainakin itselle on tullut viime vuosina yhä enemmän vastaan pienempiä laite- ja osavalmistajia, jotka tekevät yhteistyötä asiakkaidensa kanssa koko tuotteen elinkaaren ajan. Tämä tarkoittaa tuotekehitystä, suunnittelua, protovalmistusta, sarjatuotantoa ja jälkimarkkinapalveluita. Tällöin asiakas- ja tuotekannattavuus on paljon muutakin kuin sarjavalmistusvaiheen kustannus- ja tuottolaskelma. ERP-järjestelmässä projektinhallinnan työkalut ovat yksi tapa hallita tällaista kokonaisuutta, missä yhteistyön eri vaiheet voidaan nähdä projektivaiheina tai osaprojekteina.

IFS:llä on jo pitkään ollut vahva tuki projektinhallintaan, valmistukseen ja huoltoliiketoimintaan. Nämä kaikki ovat IFS:n strategisia fokusalueita ja IFS R&D on investoinut niiden saumattomaan yhteiskäyttöön jo parinkymmenen vuoden ajan. Alla oleva kuva esittää karkeasti mistä on kyse.

Kuva. IFS Projektin hallinta.

Edellä kuvatun mukaisessa liiketoiminnassa on paljon elementtejä, jotka puoltavat yhden integroidun järjestelmän käyttöä:

  • Suunnittelu- ja tuotekehitysvaiheessa käytetään ainakin osittain samoja resursseja, joita käytetään myöhemmin esim. protovalmistuksessa. IFS:n keskitetyn resurssinhallinnan avulla hallinnoidaan tarvittavia resursseja elinkaaren kaikissa vaiheissa – projektoinnissa, valmistuksessa ja huoltopalveluissa.
  • Tuotteen ja asiakkuuden koko elinkaaren tuottoja ja kustannuksia voidaan keskitetysti seurata joko yksittäisen projektin tai projektisalkun kautta.
  • Virheellisen tiedon käsittely
  • Dokumentaatiota tuotetaan ja ylläpidetään tuotteen ja asiakkuuden koko elinkaaren ajan
  • Laatujärjestelmä kattaa tuotteen ja asiakkaan elinkaaren kaikki vaiheet

Mikäli etsit otsikon mukaiselle kokonaisuudelle yhtä integroitua standardiratkaisua, niin IFS on vahva ja koeteltu vaihtoehto.

Ota yhteyttä: sami.heino@aveso.fi tai soita Samille numeroon: 0451265624. Lue lisää: www.ifs.com