Teknoksen IFS-käyttöönotto – Prosessiteollisuuden toiminnanohjaushanke pandemian aikana

Teknos on suomalainen maalinvalmistaja, jolla on liiketoimintaa Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Teknos on yksi pohjoismaiden suurimpia maalinvalmistajia, jolla on tuotantoa useassa maassa ja maailmanlaajuinen jälleenmyyntiverkosto.

Tukeakseen tulevaisuuden kasvustrategiaa Teknos päivitti ERP-järjestelmän IFS 10 -versioon, implementoi uuden PDM-järjestelmän sekä uuden kuljetuksien hallintajärjestelmän. Teknoksen ERP-ratkaisulla on yli 1500 käyttäjää ympäri maailmaa valmistuksen, logistiikan, myynnin ja taloushallinnon toiminnoissa.

Projektinhallinnassa tavoitteena oli koordinoida projektin tehtäviä, tehostaa kehitystyötä sekä suunnitella onnistunut käyttöönotto. Käyttöönoton innovatiivinen ja rohkea suunnittelu ja toteutus olivat erityisen tärkeitä, koska projektin aikana siirryttiin pandemian takia täysin uusin käytäntöihin.

“Aveson ja Teknoksen yhteistyö on jatkunut jo useita vuosia. Aveso toimi IFS 10 -upgrade projektissa Teknoksen partnerina projektinhallinnassa ja konsulttina IFS-järjestelmän käyttöönotossa. Onnistunut IFS 10 -käyttöönotto tehtiin toukokuussa 2021.“

“Projekti toteutettiin haastavassa ympäristössä, mutta yhteistyö Aveson, Teknoksen projektitiimin ja sidosryhmien kanssa sujui hyvin. Avesolla on erittäin laaja kokemus IFS-järjestelmästä ja ERP -käyttöönotoista. Projektissa sopeuduttiin pandemian aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin ja varsinainen käyttöönotto suoritettiin onnistuneesti lähes täysin etäyhteyksien varassa.”

– Teknos ERP Ohjelmajohtaja Peter Muhonen

Projektin datamigraatiot toteutettiin hyödyntämällä Aveso Data Studio -ratkaisua, Aveson konsulttien toteuttaessa myös IFS -järjestelmän konfigurointia ja pienkehitystä. Teknoksen prosessitehokkuutta ja työn tuottavuutta tuettiin kehittämällä IFS -automatisointeja, toteuttamalla integraatiota ulkoiseen varastohallintaan ja kehittämällä järjestelmän käytettävyyttä räätälöityjen IFS Lobby -näkymien avulla.

Projektin monitoimittajaympäristön, useiden sidosryhmien, maalinvalmistuksen syklisyyden ja toiminnan alueellisen hajautuksen takia projektissa oli tehtävä avointa yhteistyötä, aktiivisesti tunnistettava riippuvuuksia ja ylläpidettävä riskienhallintaa.

IFS kehittää ja toimittaa liiketoimintajärjestelmiä maailmanlaajuisesti asiakasyrityksille, jotka toimivat valmistavassa teollisuudessa, toimitusketjun hallinnassa, ja tarjoavat kunnossapito- ja huoltopalveluita. Aveso Oy on IFS Channel Partner -yritys, joka tarjoaa laajasti IFS-palveluja ja –ratkaisuja.