Asiakkaat
Aveso customer If

Case If: Aveso If:n tietovarastoinnin kehityskumppaniksi

Vuodesta 2017 lähtien Aveso on ollut If:n kehityskumppani henkilöasiakaspuolen tietovarastoinnissa. Ensimmäinen projekti oli vanhan BI-järjestelmän korvaaminen uudella BI-alustalla. Tämän jälkeen Aveson konsultit ovat olleet mukana useissa projekteissa, joissa If:n yritystietovarastoon on integroitu uusia tietolähteitä.

If:n Head of Data Warehouse solutions Kimmo Vuori kertoo:
“The amount of data in insurance business is constantly increasing and business demand for accurate and timely data is becoming more and more critical. Co-operation with Aveso has worked smoothly from the start and they really know data warehousing from a to z. We really can recommend Aveso’s services to anyone seeking professionals to data warehousing projects."

If on Pohjoismaiden johtava omaisuus- ja vahinkovakuuttaja, jolla on yli 3,7 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa. If tarjoaa täyden valikoiman vahinkovakuutusratkaisuja ja -palveluja laajalle asiakaskunnalle yksityishenkilöistä suuryritysasiakkaisiin.

Käytetyt teknologiat: Microsoft Azure, Microsoft SSAS, Teradata, IBM DataStage


Aveso customer Pimatic and Polarteknik Oy

IFS Case: Polarteknik ja Pimatic Oy

Ovijärjestelmäratkaisuja maailman johtaville junavalmistajille toimittava Polarteknik Oy ja sovelletun pneumatiikan sekä matalapainehydrauliikan valmistaja Pimatic Oy ovat ottaneet käyttöön uuden IFS-toiminnanohjausjärjestelmän.

Projekti aloitettiin toukokuussa 2018 ja aikataulun mukaisesti onnistunut käyttöönotto tehtiin 1.1.2019. Projektin aikana Polarteknik Oy:stä irtautui osittaisjakautumisella Pimatic Oy, joka aloitti toimintansa 1.1.2019. Molemmat yritykset käyttävät nyt uutta IFS ERP-järjestelmää. Aveson vastuulla oli IFS-järjestelmäimplementoinnin lisäksi datamigraatiot vanhasta ERP-järjestelmästä, järjestelmäintegraatiot sekä uuden tietovaraston ja BI-ratkaisun toteutus.

”Projektin aikataulu oli erittäin haasteellinen ja oman lisämausteensa toi vielä Pimatic Oy:n liiketoiminnan jakautuminen omaan yhtiöön projektin aikana. Oma projektitiimimme yhdessä Aveson konsulttien kanssa onnistui kuitenkin hienosti, ja olemme tehneet hyvää tulosta heti käyttöönoton jälkeen. IFS-järjestelmä antaa meille erinomaisen tuen jatkaa kasvustrategiaamme kansainvälisessä toimintaympäristössä.”
- Toimitusjohtaja Tomi Ojala, Polarteknik Oy ja Pimatic Oy

”Aveso on meille tärkeä ja ketterä kumppani, joka toimii ammattimaisesti ja erittäin laadukkaasti. Voimme luottaa täysin heidän toimituskykyynsä.”
- Tomas Salonaho, Sales and Marketing Director, IFS Nordics

Polarteknik ja Pimatic Oy kuuluvat Pohjoismaiseen Dacke Industri Ab konserniin, joka on erikoistunut hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkömekaanisten laitteiden asiakaskohtaisiin komponentteihin ja järjestelmiin tavoitteenaan olla markkinajohtaja OEM-asiakkaille valituilla toimialoilla. Dacke Industrin liikevaihto on noin 330 MEUR ja työntekijöitä noin 1500.

IFS kehittää ja toimittaa liiketoimintajärjestelmiä maailmanlaajuisesti asiakasyrityksille, jotka toimivat valmistavassa teollisuudessa, toimitusketjun hallinnassa, ja tarjoavat kunnossapito- ja huoltopalveluita. IFS:n henkilöstö, toimialatuntemus sekä asiakassitoutuneisuus on tehnyt IFS:stä johtavan ja suositelluimman toimittajan omalla sektorillaan. IFS:n 3500 työntekijää ympäri maailmaa tukevat yli miljoonaa IFS-käyttäjää paikallisten toimistojen sekä kasvavan partneriverkoston kautta.


Aveso customer Helen Oy

Helen ja Aveso tiedonhallinta

Helen on laajentanut ERP-järjestelmän käyttöä muun muassa Helenin kunnossapito- ja varastotoimintoihin.

Projektin aikana suoritetut datakonversiot tehtiin Aveson konsulttien toimesta hyödyntäen Aveso Data Quality Tool -järjestelmää. Projektin laajuus oli mittava, sillä Helenillä on kunnossapidon laitepaikkoja noin neljäsataatuhatta. Kaikki datakonversiot ja koko ETL-prosessi toteutettiin Aveson järjestelmällä.

ERP laajennuksen jälkeen Helen otti käyttöön Aveso DataHub portaalin, jolla kerätään ja ylläpidetään ERP:n master dataa. Käsiteltävä tieto mallinnettiin vastaamaan tarkasti sitä osaa ERP:n tietoja, joita Helen käyttää. Työkalun avulla ylläpitoprosessi saadaan läpinäkyväksi ja hallituksi prosessiksi myös ulkopuolisten tiedontoimittajien osalta. Järjestelmää käytetään prosessin laite-, nimike- ja toimittajatietojen hallintaan.

Helen Oy:n DI Toivo Pulkkinen:
"Aveson järjestelmän ja konsulttituen avulla saimme huomattavasti enemmän aikaa datan laadun parantamiseen ja testaamiseen. Koko datamigraatioprosessi oli käytännössä automatisoitu. Tiedonkeruuprosessimme on Aveson työkalun avulla saatu hallittavaksi, läpinäkyväksi ja sujuvaksi. Olemme erittäin tyytyväisiä Aveson palveluihin ja tiedonhallintamenetelmiin."

Helen on yksi Suomen suurimmista sähköä ja uusia energiaratkaisuja tarjoavista yrityksistä, joka myy sähköä noin 400 000 asiakkaalle Suomessa. Helenin kaukolämmöllä lämmitetään yli 90 prosenttia Helsingistä.


Aveso customer Stera Technologies Oy

Case Stera: IoT-ratkaisut, Smart Factory -yhteistyö tehtaiden yhdistämiseksi ympäri maailman

Stera Technologies on käyttänyt parhaita tapoja palvella asiakkaitaan jo 60 vuoden ajan. Nyt he työskentelevät Aveson kanssa yhdistääkseen Smart Factoryt ympäri maailman.

Stera on maailmanlaajuinen sähkömekaanisten järjestelmien toimittaja. He tarjoavat asiakkailleen ratkaisuja aina suunnittelusta ja prototyyppien valmistamisesta massatuotantoon asti heidän Suomen, Viron ja Intian tehtaissaan. Nykyään he toimivat myös IoT (Internet of Things) eturintamassa.

“Stera started the Smart Factory development program in 2014 as part of Tekes’ IoT platform. The first steps were the development of robot systems cooperation, the use of sensors in tools and jigs, as well as the use of machine vision to fulfil the target of a zero defect level” -Vesa Ohlsson, Unit Manager, Stera.

Ohjelma laajeni pian, kun Stera kehitti oman sensori-portfolion antaakseen käyttäjille enemmän tietoa koneiden käyttöasteesta ja ennaltaehkäisevästä huollosta.

Voimien yhdistäminen

Vuonna 2016 Stera aloitti yhteistyön Aveson kanssa, joka on tiedonhallinnan ja ohjelmistokehityksen asiantuntijaorganisaatio. Aveson asiantuntemus Microsoftin Azure-pilvialustasta ja Power BI -analytiikkatyökalusta sopivat täydellisesti yhteen Steran Smart Factory -projektin kanssa.

“Nowadays Stera factories are equipped with wireless sensors, cloud service and visualisation. Production management use this information in everyday decisions. The system is wireless, scalable, cost effective and easy to use” -Vesa Ohlsson, Unit Manager, Stera.

“There are many concrete benefits of this solution, traditionally the machine monitoring was based on reporting. Now we have immediate information on operations, such as running time and capacity utilization” -Sami Heino, Toimitusjohtaja, Aveso.

Heino huomauttaa, että tämä järjestelmä voi jopa seurata varastosaldoja, luoda ostotilauksia ja antaa ohjeita ennakoivaan ylläpitoon. Lisäksi Microsoft Power BI tuo järjestelmään tuen mobiilikäytölle automaattisesti.

“Cooperation was very smooth and agile with Aveso. We at Stera know how factories should be run and Aveso knows how to handle the ERP and IT systems as well as data management. This is true digitalisation that is going on in manufacturing companies!” -Vesa Ohlsson, Unit Manager, Stera.


Aveso customer Lapp Automaatio Oy

Lapp Automaation IoTKey®- järjestelmä nojaa Microsoftin Azure IoT-teknologiaan

Lapp Automaatio on lanseerannut uuden, kokonaisvaltaisen IoTKey®-järjestelmän koneiden ja prosessien valvontaan sekä ennakoivaan kunnonvalvontaan. IoTKey® koostuu langattomasta LoRa-lähettimestä, gateway-laitteesta ja Microsoft Azure -pilvipalvelussa toimivasta graafisesta käyttöliittymästä. Käyttöliittymän kautta voidaan monitoroinnin lisäksi konfiguroida laitteita, lähettää hälytysviestejä ja se voidaan tarvittaessa kytkeä myös ulkopuoliseen järjestelmään tai raportointiratkaisuun. Järjestelmä on parhaimmillaan käyttövalmis tunneissa. Pääsovellusalueita ovat valmistava teollisuus, prosessiteollisuus, tuotantokoneet, energiantuotanto ja -infrastruktuuri.

Ratkaisun tiedonhallinta nojaa kokonaan Microsoft Azure –teknologiaan ja tuotekehityspartnerina toimii Aveso Oy. Lapp Automaation liiketoiminnan kehityspäälikkö Janne Talvitie:

”Valitsimme Microsoftin Azure-teknologian, koska sen tiedonhallinta-, IoT- ja raportointiteknologiat ovat kaikki maailmanluokkaa ja yhdessä ne muodostavat ylivoimaisen paketin IoT-alustaksi. Lisäksi hinnoittelu on läpinäkyvää eikä järjestelmän skaalautuvuuskaan aiheuttanut kustannusongelmia. Aveso Oy:n valitsimme kumppaniksi, koska heidän osaamisensaa vakuutti ja heidän MS Azure IoT –kehityskonseptinsa auttoi meidät aloitusvaiheen yli nopeasti. Olemme itse voineet keskittyä lisäarvon tuottamiseen asiakkaalle.”

Lapp Automaatio Oy on yksi Suomen johtavista koneenrakennuksen ja prosessiteollisuuden kumppaneista. Yhtiö tarjoaa laajan tuotevalikoiman lisäksi asiakaskohtaisia palveluratkaisuja. Lapp Automaation periaatteita ovat toimitusten nopeus ja laatu sekä kustannustehokkuus ja riskittömyys asiakkaalle.